Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

35. Frigivelse af anlægsbevilling til tagkonstruktion på Brændgårdskolen

Sagsnr.: 82.07.00-P20-30-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til tagkonstruktion på Brændgårdskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor
Børne- og Familieudvalgets område vedr. Brændgårdskolen - tagkonstruktion.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301061 Brændgårdskolen - tagkonstruktion, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.200.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renovering af utæt tagkonstruktion på Brændgårdskolen med henblik på bl.a. at undgå fugtskader.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 3.200.000 i 2014 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301061, Brændgårdskolen - tagkonstruktion,

 

at beløbet på kr. 3.200.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301061, Brændgårdskolen - tagkonstruktion.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.