Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

32. Anlægsregnskab vedr. Strukturanalysen

Sagsnr.: 28.00.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Strukturanalysen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Strukturanalysen.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 31. januar 2012 samt tillægsbevilling af 6. marts 2012 vedr. Strukturanalysen, sted nr. 510098, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab. Den samlede anlægsbevilling udgør 5.655.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har efterfølgende besluttet den 19. marts 2012, at der ved regnskabsaflæggelsen skal foreligge individuelle anlægsregnskaber. På denne baggrund er bevillingen efterfølgende administrativt opdelt på de enkelte delprojekter med henblik på den løbende økonomiopfølgning og aflæggelse af delregnskaber inden for den samlede anlægsbevilling.

 

Anlægsarbejdet har omfatter tilbygning og omforandringer til udvidelse og ændring af pladskapaciteten i 8 daginstitutioner som nedenfor:

 

Børnehaven Solsikken i Sdr. Felding, sted nr. 510098 01:

Der er lavet en tilbygning på 155 kvm. i tilknytning til det eksisterende byggeri samt ændret i den nuværende indretning, så tilbygningen sammen med den eksisterende bygning tilgodeser de behov, der skulle dækkes.

Anslået budget  2.950.000 kr. - forbrug 3.071.767 kr.

Det anslåede budget var meget stramt, og der blev skåret i projektet. For at opnå et tilfredstillende resultat blev tilbygningen dyrere end oprindeligt forventet. 

 

Vibereden i Sunds, sted nr. 510098 02:

Der er udvidet med 12 vuggestuepladser.

Anlægsarbejdet har omfattet:
Badeværelse:
- Hæve-/sænkepuslebord med vask samt nogle små skabe til børnenes ting.
Køkken:
- Vaskemaskine og tørretumbler flyttet fra køkkenet til det eksisterende hobbyrum på grund af hygiejneregler i køkkener for vuggestuebørn.
- Der er indsat 2 stk. underskabe i stedet for vaskemaskine og tørretumbler.
- Der er monteret en ekstra vask i bordpladen.
- Det eksisterende køle-/svaleskab er erstattet med et køleskab med ren køl.
Hobbyrum:
- Vaskemaskine og tørretumbler installeret og koblet til vand og afløb.
Ude:
- Opført et kryberum.

Anslået budget 188.500 kr. - forbrug 188.500 kr.

 

Daginstitutionen Tusindfryd, Vildbjerg sted nr. 510098 03:
Der er udvidet med 12 vuggestuepladser.
Der er foretaget såvel bygnings- og installationsmæssige ændringer og tilpasninger.
Derudover er der opført en krybberumsbygning.
Af ændringer kan nævnes: Depot er lavet om til garderoberum, og handicaprum er ændret til puslerum. I grupperum installeret ventilationsanlæg, legerum er ombygget til toiletrum.

Anslået budget  316.000 kr. - forbrug 305.293 kr.

 

Vinding Børnehave, Sørvad, sted nr. 510098 04:

Der er lavet en tilbygning på 90 kvm., som binder to eksisterende bygninger sammen, da den løsning bedst tilgodeser såvel pasnings- som pædagogiske behov.

Derudover er institutionens gasfyr udskiftet, da det gamle var underdimensioneret og ikke havde kapacitet til at forsyne tilbygningen.

Anslået budget 1.790.000 kr. - forbrug 1.721.034 kr.

Delprojektet er blevet billigere end oprindeligt forventet på grund af en god licitiation.

 

Regnbuen, Hodsager, sted nr. 510098 05:

Anlægsarbejdet har omfattet:

- udvidelse af krybberum.
- flytning af hegnslåge.
- tilpasning af toiletter.

- indkøb af ekstra inventar.

Anslået budget  166.500 kr. - forbrug 139.085 kr.

 

Feldborg Børneunivers - afdeling Kålormen, sted nr. 510098 06:
Der er indkøbt ekstra inventar såsom krybber, krybbestiger, madrasser, dyner, barnevognsseler, el-puslebord og høje stole.

Anslået budget  37.500 kr. - forbrug 37.500 kr.

 

Holtbjerg Fritidscenter, sted nr. 510098 07:

Der er udvidet med 18 vuggestuepladser.
Anlægsarbejdet har omfattet:

- opførsel af krybberum/barnevognsrum.

- reetablering af badeværelse med bl.a. hæve-/sænkepuslebord.

- indkøb af ekstra inventar såsom barnevogne, krybber, høje stole og legetøj.

Anslået budget  165.000 kr. - forbrug 165.000 kr.

 

Skovmyren, Ilskov, sted nr. 510098 08:
Der er udvidet med 4 vuggestuepladser.

Anlægsarbejdet har omfattet:

- maling af stue og tilhørende legerum, hvor vuggestuen er etableret.

- omlægning af fliseareal med nye fliser.

- opsætning af tagrender.

- indkøb af legehus.

Anslået budget  41.500 kr. - forbrug 23.516 kr.

 

Anlægsregnskaberne ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Det samlede mindreforbrug tilgår de likvide aktiver.


Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller
mere.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at regnskabet godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.