Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

31. Anlægsregnskab vedr. Midtbyanalysen

Sagsnr.: 82.20.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Midtbyanalysen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Enghoff, Knud Jensen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Midtbyanalysen.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 24. august og den 12. oktober 2010 vedr. Midtbyanalysen, sted nr. 301058, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfatter en række bygningsmæssige ændringer på 6 skoler i midtbyen som nedenfor:

 

Brændgårdskolen:

Der er isat lyddøre mellem klasselokaler for at skaffe flere lokaler.

Dette medførte også behov for flytning af kabler og malerarbejde.

 

Hammerum skole: 

Anlægsarbejdet har omfattet indretning af 4 klasselokaler, heraf 1 lokale til natur- og teknik. 
Den eksisterende gang mod vest er forlænget med en glasgang langs gymnastiksalens nuværende østfacade.

 

Herningsholmskolen:

Anlægsarbejdet har omfattet tilbygning af musik- og håndarbejdslokaler med tilhørende birum, jvf. rumprogrammet.
I forbindelse med byggeriet blev der etableret det antal p-pladser, som er fastlagt i henhold til lokalplanen for området.  

 

Skolen på Sønderager:

Der er i forbindelse med, at UngHerning og Holmen er flyttet til skolen, blevet lavet mindre ændringer. Blandt andet er et klasselokale blevet delt, og der er lavet et lille køkken. Der er også lavet et køkken i pavillonen til Holmen.

Derudover er der installeret adgangskontrol til kontoret.

 

Vestervangskolen:

Anlægsarbejdet har omfattet indretning af 6 klasselokaler samt lokaler til SFO for specialklasserne. Dette er sket ved at ombygge den sydlige fløj af den gamle hovedbygning.

Ombygningen har medføret flytning af bl.a. det eksisterende bogdepot.

 

Åmoseskolen/Holtbjergskolen:

Der har i forbindelse med, at eleverne fra Simmelkær afdelingen flyttede til Åmoseskolen på Holtbjergskolen, været behov for flere tilpasninger; Blandt andet at afdække en kældernedgang, installere en personlift og lofthejseanordning, div. malerarbejde samt indkøb af et skur til legegården.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.
Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.


Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.  
 
 
 
 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at regnskabet godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.