Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

29. Indtægtsbevilling til tilskud til ansættelse af fleksjobambassadører

Sagsnr.: 15.21.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Indtægtsbevilling til tilskud til ansættelse af fleksjobambassadører

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

Sagsresume

Som led i aftalen om finansloven for 2013 er det aftalt, at der i perioden 2013 - 2015 afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flekjobambassadører i alle landets jobcentret

 

Det enkeltes jobcenters tilskud er beregnet ud fra jobcentrenes antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse i 2011. Jobcenter Herning har fået tilsagn om det maksimale tilskud på 1.500.000 kr. for 2013. Bevillingen til det enkelte jobcenter bliver udmeldt en gang årligt efter vedtagelse af finansloven og der er netop modtaget tilsagn om tilskuddet for 2014.

Sagsfremstilling

Baggrund for initiativet:

At styrke mulighederne for at en større gruppe af borgere med nedsat arbejdsevne  deltager aktivt på arbejdmarkedet og bliver en del af fællesskabet på en virksomhed.

 

Reformen af førtidspension gør op med bevilling af førtidspension for borgere under 40 år, hvilket betyder at der skal gåes nye veje i forhold til at bringe borgere i fuld eller delvis selvforsørgelse. Paletten af alternativer skal være bredere og her spiller fleksjobambassadørerne en aktiv rolle.

 

Formålet med initiativet

Fleksjobambassadørerne skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede personer. Ambassadørerne skal via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer ugentligt, får ansættelse og fastholdes i fleksjob.

Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger ud over den normale opgaveløsning i jobcentrene.

 

Tilskuddet kan udelukkende anvendes til aflønning af fleksjobambassadører

 

Måltal for 2013

Målet for antal personer som fleksjobambassadørerne skal skabe fleksjob til i 2013 er 36 fleksjob ud over normalindsatsen i jobcentret og dette mål er nået.
 

Tilskud for 2013 - 2015

Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud for 2013 og 2014. Tilskuddet for 2015 bliver meldt ud, når Finansloven for 2015 er vedtaget. Under forudsætning af at Jobcenter Herning også i 2015 modtager tilskuddet på 1.500.000 kr. forslås det, at Beskæftigelsesudvalget godkender dette på nuværende tidspunkt. således at sagen ikke forelægges igen.Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der ansøges om indtægsbevilling på 1.500.000 kr til Serviceområde 20, Administration i henholdsvis 2014 og i 2015,

 

at der ansøges tilsvarende om udgiftsbevilling på 1.500.000 kr til Serviceområde 20, Administration i henholdsvis 2014 og i 2015. 
Beskæftigelsesudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.