Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

2. Valg af Økonomi- og Erhvervsudvalgets næstformand

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af Økonomi- og Erhvervsudvalgets næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 pkt. 3 valgte Byrådet i
enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Borgmesteren er formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. styrelseslovens § 18.

Formelt skal udvalget vælge sin næstformand. Der er indgået politisk aftale om udpegningen af næstformanden for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

at Finn Stengel Petersen (A) vælges som næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Borgmesteren indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.