Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

13. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 41.E4.1 for en møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring. Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning fra Muubs A/S om at flytte eksisterende møbelbutik fra Orebygårdvej 16 til Orebygårdvej 11, hvor bygningsmassen er større og hvor der er facade mod Holstebrovej.

 

Placering af møbelbutik forudsætter efter Planloven en lokalplan, der giver specifikt tillladelse til dette.

Sagsfremstilling

Formålet med denne lokalplan er at udlægge områdets anvendelse til erhvervs- og industriområde samt til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at udvide en eksisterende møbelbutik, som forhandler møbler primært til udelivet, herunder terrassemøbler, udvendige belægninger, læhegn og lignende. Butikken har derfor brug for et forholdsvist stort udendørs udstillingsareal, hvilket ikke passer ind i de traditionelle detailhandelsområder.

Den eksisterende møbelbutik inden for delområde II nedlægges i forbindelse med realisering af lokalplanens byggemuligheder, og delområdet vil kunne anvendes til erhvervsformål. De eksisterende byggelinjer mod Orebygårdvej og Knuthenborgvej opretholdes. Lokalplanen fastsætter ligeledes retningslinjer for skiltning således der skabes et ens udtryk langs Holstebrovej.

 

Lokalplan 41.E4.1 følges af kommuneplantillæg nr. 15 der muliggør placering af møbelbutikken under betegnelsen særligt pladskrævende varer, og dermed sikrer at møbelbutikken gennem lokalplanudarbejdelsen kan placeres undenfor henholdsvis bymidte, bydelscenter og aflastningscenter.

 

Lokalplanen er en konkretisering af en principgodkendelse behandlet af Byplanudvalget 16. februar 2013.Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 41.E4.1 foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

  • Lokalplanforslag 41.E4.1