Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

8. Herning Cykle Klub sender 3 årig ansøgning for PostDanmark etape og Gadeløbet i Herning 2014, 2015 og 2016

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Herning Cykle Klub sender 3 årig ansøgning for PostDanmark etape og Gadeløbet i Herning 2014, 2015 og 2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Cykle Klub fremsender ansøgning af 23. september 2013 om tilskud til både PostDanmark etape og Gadeløbet i Herning for en ny 3-årig periode 2014-16

Sagsfremstilling

Herning Cykle Klub har igennem en årrække afholdt både PostDanmark etape og Gadeløbet i Herning. I den forbindelse søger Herning Cykle Klub om tilskud til de to arrangementer.


Ansøgningen om tilskuddet er for en ny 3-årig periode, således at klubben kan
videreudvikle og langtidsplanlægge arrangementerne.


PostDanmark etapen afholdes i foråret og Gadeløbet i Herning afholdes primo august.

 

Herning Cykle Klub søger om tilskud på i alt kr. 750.000 fordelt på PostDanmark etape
svarende til kr. 250.000,- årligt til gennemførelse af begge arrangementer.

 

Grand Prix Herning/PostDanmark:

Løbet har tidligere kørt om et UCI løb med store organisatoriske og økonomiske krav. Løbet har gennem flere år været afviklet med underksud. Herning Cykle Klub ønsker at fortsætte med løbet og vil derfor forsøge at blive en del af "Post Cup".

Det årlige tilskud til Grand Prix Herning har i de tidligere tre år været kr. 75.000 og en underskudsgaranti på kr. 75.000, i alt kr. 150.000

 

Gadeløb i Herning:

I lighed med 2013 ønsker Herning Cykle Klub en "cykelweekend" med Gadeløb og koncert på Torvet om fredagen samt Mountainbike Street Race for motionisker om lørdagen.

Det årlige tilskud til Gadeløb i Herning har i de tidligere tre år været kr. 75.0000. I 2013 blev det givet en underskudsgaranti til Mountainbike Street Race på kr. 40.000. I alt kr. 115.000 i 2013.

 

Det anslås, at følgeudgifterne til Grand Prix Herning og Gadeløb i Herning i 2014 fra
serviceområde 15 Kultur ”Herning Torv og Kulturelle arrangementer” vil blive på samme udgiftsniveau som i 2013. I 2013 udgjorde beløbet kr.  207.000 med størstedelen til Gadeløb i Herning. Disse udgifter ligger udover en eventuel støtte og underskudsgaranti.

Indstilling

Direktøren for By, og Erhverv indstiller

at der bevilges et tilskud på kr. 125.000 til PostDanmark etape i perioden 2014-2016. Beløbet finansieres af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter. 
at der bevilges et tilskud til Gadeløbet i Herning på kr. 75.000 pr. år i perioden 2014-2016. Beløbet finansieres af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter,

 

at der bevilges et tilskud til Mountainbike Street Race på kr. 40.000 i 2014 og kr 20.000 i 2015. Ingen tilskud i 2016 til Mountainbike Street Race. Beløbet finansieres af Serviceområde 20, Turisme, Turisme og Oplevelsesprojekter,

 

at torv, m.v. stilles til rådighed med de deraf følgende udgifter, finansieret af Serviceområde 15, Kulturel virksomhed, Andre kulturelle opgaver.
Direktøren for By, og Erhverv indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning fra Herning Cykle Klub