Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

320. Bevillingsændringer i budget 2017 som følge af indgået budgetforlig 2018