Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

320. Bevillingsændringer i budget 2017 som følge af indgået budgetforlig 2018

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-4-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen  

Bevillingsændringer i budget 2017 som følge af indgået budgetforlig 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der søges om følgende bevillingsmæssige ændringer som følge af indgået budgetforlig den 12. september 2017. Sagen er på Byrådets dagsorden den 19. september.

Sagsfremstilling

Et samlet byråd indgik den 12. september 2017. Forliget indebærer dels at der i budget 2017 gives nye bevillinger på enkelte områder, samt at der sker fremrykning af nogle projekter.

Økonomi

Det drejer sig om følgende projekter:

 

Renovering af eksisterende cykelstier                           2,4 mio. kr.

Analoge læremidler                                                          2,0 mio. kr.

Fremrykning af vejvedligeholdelse                              8,0 mio. kr.

Udvidelse af halprojekt – Hammerumhallen                   1,7 mio. kr.

Skimmelsvamp (Lind, Sunds og Læringscenter

Syd)                                                                               2,7 mio. kr.

Fremrykning tilskud af Museum Midtjylland                   5,262 mio. kr.

Fremrykning af jordkøb i Tangsøparken og i Lind        12,0 mio. kr.

 

Indstilling

Borgmesteren indstiller

  • at der til indkøb af analoge læremidler meddeles en driftsbevilling på 2,0 mio. i 2017 til serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler,
  • at der til vejvedligeholdelse meddeles en driftsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2017 til serviceområde 09 Trafik. Beløbet er nedskrevet tilsvarende på budgettet for 2018-2021,
  • at der til renoveringer af cykelstier meddeles en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2017, stednr. 222091 til serviceområde 09 Trafik,
  • at der til udvidelse af halprojekt i Hammerum/Gjellerup (Lindbjergskolen) meddeles en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2017, stednr. 318099-09 til serviceområde 11 Idræt og Fritid,
  • at der til udbedring af skimmelsvampeskader ved Lind skole, Sunds skole og Læringscenter Syd meddeles en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i 2017, stednr. 301086 til serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler.
  • at der til Museum Midtjylland meddeles rådighedsbeløb på 5,262 mio kr. i 2017 stednr. 360096. Rådighedsbeløb på samme stednr. i 2018 er nedskrevet tilsvarende ifm. arbejdet med investeringsoversigten for 2018-2021,
  • at der afsættes rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002021 (ØKE), Tangsøparken, Hammerum. Rådighedsbeløb på samme stednr. i 2018 er nedskrevet tilsvarende ifm. arbejdet med investeringsoversigten for 2018-2021,
  •  at der afsættes rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002081 (ØKE), Kollundvej, Lind. Rådighedsbeløb på samme stednr. i 2018 er nedskrevet tilsvarende ifm. arbejdet med investeringsoversigten for 2018-202,
  • at udgifterne finansieres af likvide aktiver.

 

Borgmesteren indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.