Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

242. Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

243. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2020

244. Ændring af budgetprocedure for budget 2020-2023

245. Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018 samt Revisionsberetning nr. 18

246. Godkendelse af revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2018

247. Økonomisk status for Midtjyllands Lufthavn

248. Regelforenkling og afbureaukratisering. Initiativ i henhold til det politiske arbejdsgrundlag

249. Udbud af areal til regnvandsbassin i Ørnhøj.

250. Placering af regnvandsbassin og ledninger i kommunale arealer ved Mørupvej, Herning

251. Boligselskabet Fællesbo ansøger om tilladelse til nedrivning af tomme bygninger på Sønderagervej og Porsvænget

252. Boligselskabet Fællesbo ansøger om ommærkning af 4 boliger i Lind.

253. Boligselskabet Fruehøjgaard ansøger om at nedlægge 2 almene boliger i afd. Fruehøj.

254. Godkendelse af aftale med boligselskaberne om henlæggelser

255. Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af stigestrenge, vandrør og faldstammer i afdeling 108, Danasvej/Frejasgade, Herning

256. Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener i afdeling 236, Danmarksgade og Vinkelvej, Aulum

257. Netselskabet N1 anmoder om tilladelse til at opstille og deklarere en mindre transformerstation på kommunale arealer i Vildbjerg

258. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

259. Airbnb-lov: anmodning om at hæve loftet fra 70 til 100 udlejningsdage

260. Ansøgning om støtte til markedsføring af Herning-egnen

261. Godkendelse af oplæg til ny visionsfortælling for Herning Kommune

262. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for byudvikling i Gødstrup

263. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

264. Endelig vedtagelse af lokalplan for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

265. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær

266. Endelig vedtagelse af lokalplan for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær

267. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Energipark ved St. Soels

268. Endelig vedtagelse af lokalplan for Energipark ved St. Soels

269. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 68 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning

270. Endelig vedtagelse af lokalplan for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning

271. Orientering om indkomne bemærkninger fra fordebat til højhus på Herning+

272. Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af tag på Feldborg Hallen

273. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

274. Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Lind

275. Anmodning om ekspropriation til spildevandsledning i Aulum

276. Indsamling af storskrald fra husholdninger i Herning Kommune

277. Frigivelse af anlægsbevillinger - Offentligt toilet ved Arnborg Badesø og Sunds Sø

278. Foreløbig vedtagelse af tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan - område ved Brændgårdvej, Herning

279. Udbud af personbefordring 2020

280. Organisering af fritidstilbud ved Åmoseskolen

281. Ansøgning om videoovervågning ved Plejecentret Kastaniegaarden

282. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

283. - Udbud af kørsel med dagrenovation

284. - Godkendelse af vilkår i kontrakt

285. Ekspropriation

286. - Ekspropriation til vejformål

287. Forlængelse af kontrakt