Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

260. Ansøgning om støtte til markedsføring af Herning-egnen

Sagsnr.: 00.13.02-A50-4-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Ansøgning om støtte til markedsføring af Herning-egnen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Visit Herning, som er turistforening for Herning, Ikast-Brande og omegn, har rettet henvendelse til Herning Kommune om støtte til markedsføring af Herning-egnen gennem indkøb og distribution af Herning Folkeblads Jubilæumsbog til alle hotelværelser i Herning Kommune.

Grundet de massive besøgstal særligt i forbindelse med afvikling af store events i Herning Kommune er hotelværelserne en oplagt markedsføringskanal til branding af kommunen.

Sagsfremstilling

Hvert år er Herning Kommune vært for en række store events og messer, der tiltrækker hundrede tusinder af såvel private som erhvervsturister, som kommunen gerne vil markedsføre sig over for. I kommunen har vi ifølge Herning-Ikast Turistforening aktuelt 1.024 hotelværelser, og i 2018 var der 261.357 indberettede overnatninger (dvs. ikke overnatninger hos private) på forskellige overnatningssteder.

 

Da hotelværelserne årligt har berøring med en stor andel af kommunens mange besøgende, er disse en oplagt kommunikationskanal, når vi vil markedsføre Herning Kommune i såvel privat som erhvervsøjemed. Endvidere er hotelværelserne det rum, hvor turisten har tid og plads til at fordybe sig før og efter et afsluttet event og dermed et oplagt sted at tilbyde et indblik i egnens historie, karakter og kultur: ”I Herning er alle muligheder åbne”. 

 

Et sådant indblik kan gives gennem Herning Folkeblads 150 års jubilæumsbog, der – udover at fortælle historien om Herning-egnen – også i udtryk er indbydende og signalerer kvalitet.

 

Visit Herning søger om kr. 350.000 til indkøb og distribution af Herning Folkeblads Jubilæumsbog. Administrationen forholder sig positivt til ansøgningens formål, men finder, at et beløb på kr. 200.000 i dette tilfælde vil kunne finansiere opgaven. Herning-Ikast Turistforening er orienteret og konfirmerer, at formålet kan opnås med kr. 200.000, hvormed Herning-Ikast Turistforening forpligter sig til at levere jubilæumsbogen til samtlige hotelværelser i Herning Kommune.

 

Herning Kommune får samtidig 50 eksemplarer af bogen, som kan anvendes til gaver mv.

Indstilling

Direktør for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Visit Herning tildeles et ekstraordinært tilskud i 2019 på kr. 200.000 til indkøb og distribution af Herning Folkeblads Jubilæumsbog
at der bevilges et tilskud på kr. 200.000, som finansieres af Serviceområde 15 Kultur, 03.35.64 Bymarkedsføring
Direktør for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.