Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

273. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

 

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA) ansøger om tilskud til udskiftning af tagbelægning og ovenlys på den runde bygning ved museet.

 

Der anmodes om anlægsbevilling på 0,986 mio. kr. til formålet.

 

Sagsfremstilling

CHPEA har registreret vand og fugt i den runde bygning og har derfor anmodet Kommunale Ejendomme om at besigtige bygningen, idet der er risiko for beskadigelse af værkerne på museet.

Kommunale Ejendomme vurderer, at taget er i så ringe stand, at det ikke er muligt at udføre egentlige reparationer på det. Derudover er der problemer med de runde ovenlys, hvor beslag og tætningsbånd er tæt på udtjente, og der er allerede nogle beslag, som er faldet af, og der ses begyndende råd i det bagvedliggende træ.

 

Det anbefales, at der foretages en udskiftning af både tagbelægning og ovenlys.

 

Økonomi

Kommunale Ejendomme har haft projektet i udbud, som viser en samlet udgift på 0,986 mio. kr.

 

Udgiften kan finansieres således:

0,200 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, vedligeholdelsesmidler vedr. kulturinstitutioner.

0,200 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, vedligeholdelsesmidler vedr. CHPEA

0,586 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, ØKE anlæg, renovering af Elia

 

Der er i øjeblikket opsparet 1,147 mio. kr. til maling mv. af skulpturen Elia, som foretages ca. hvert 10.-12. år - sidste gang i 2012/13 med en udgift på 0,780 mio. kr. Der henlægges i øjeblikket 0,102 mio. kr. om året til dette formål, og der vil således fortsat være midler til maling af skulpturen i 2023.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der til udskiftning af tagbelægning og ovenlys på CHPEA meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,986 mio. kr. på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 CHPEA renoveringsarbejder. Rådighedsbeløbet forhøjes med 0,786 mio. kr. i 2019 på samme stednr., 
at udgiften delvist finansieres med 0,200 mio. kr. i 2019 fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, stednr. 360052 CHPEA renoveringsarbejder,  
at udgiften delvist finansieres med 0,200 mio. kr. i 2019 fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, stednr. 364098, vedligeholdelsesmidler vedr. kulturinstitutioner. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,200 mio. kr. på samme stednr., 
at udgiften delvist finansieres med 0,586 mio. kr. i 2019 fra fra Serviceområde 15, Kultur, ØKE anlæg, stednr. 364089 renovering af Elia.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.