Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

284. - Godkendelse af vilkår i kontrakt

Sagsnr.: 00.16.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Mette Damkær  

- Godkendelse af vilkår i kontrakt

Beslutning