Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

255. Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af stigestrenge, vandrør og faldstammer i afdeling 108, Danasvej/Frejasgade, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-2-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse til udskiftning af stigestrenge, vandrør og faldstammer i afdeling 108, Danasvej/Frejasgade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af stigestrenge, vandrør og faldstammer i afdeling 108, Danasvej/Frejasgade, Herning.

Sagsfremstilling

Fællebo ønsker at foretage udskiftning af stigestrenge, vandrør og faldstammer  i afdeling 108, Danasvej/Frejasgade, Herning.

 

Afdelingen er opført i 1947 og består af 23 familieboliger (rækkehuse).

 

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. juni 2019 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 3.430.000 kr. Projektet ønskes finansieret ved et 30-årigt kontantlån på 2.990.000 kr. samt egne henlæggelser på 440.000 kr.

 

Den årlige ydelse på lånet er budgetteret til 179.000 kr. Huslejestigningen udgør 649 kr. pr. bolig pr. måned og stigningen vil således være 16,41%. Pr. 1/7-2019 udgør den gennemsnitlige husleje 3.953 kr. pr. måned.

 

Huslejestigningen kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der ansøges ikke om kommunegaranti for lånet.

 

Herning Kommune har ej heller praksis for at stille kommunegaranti for ustøttede lån, herunder lån til almindelig istandsættelser.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30-årigt kontantlån godkendes,

 

at huslejestigningen på 16,41% godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.