Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

285. Ekspropriation

Sagsnr.: 01.02.32-A00-1-19 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ekspropriation

Beslutning