Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

279. Udbud af personbefordring 2020

Sagsnr.: 88.12.00-Ø54-1-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Udbud af personbefordring 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marc Masana

Sagsresume

Der skal foretages et nyt udbud på kørselsområdet pr. 1.8.2020. Kørselsudbuddet omfatter personbefordring til bl.a. skoler, daginstitutioner og aktivitetscentre. Området har sidst været i udbud i august 2016.

 

Udbuddet er udarbejdet med udgangspunkt i udbudsmaterialet fra 2016. Der er på baggrund af erfaringer opsamlet i perioden sket enkelte justeringer. Herudover er udbudsformen tilpasset i forhold til ændringer i taxaloven.

 

Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på godkendelse af udbudsformen.

Sagsfremstilling

Der skal foretages et nyt udbud på kørselsområdet pr. 1.8.2020. Kørselsudbuddet omfatter befordring til bl.a. skoler, daginstitutioner og aktivitetscentre. Området har sidst været i udbud i august 2016.

 

Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i det tidligere fra 2016, hvor tre leverandører deles om opgaven. Siden seneste udbud er der dog sket en ændring i taxaloven, som giver alle vognmænd mulighed for at køre taxa i hele Danmark. Det betyder, at den geografiske binding på tilladelser er blevet ophævet.

 

Det bemærkes, at udbudsformen er justeret, sådan at udbuddet i lighed med sidste gang opdeles i seks områder, hvor man kan byde på alle områder, men nu kan man maksimalt vinde fire. Det vurderes, at sårbarheden reduceres ved minimum at have to leverandører på opgaven.

 

Udbuddet i seks områder skal desuden sikre, at andelen af taxaselskaber, der har mulighed for at byde, forøges. Givet man udbyder i færre områder, vil det stille større krav til taxaselskabernes kapacitet til at kunne dække området.

 

Der kan maksimalt vindes fire områder i udbuddet, da det vurderes vigtigt både at gøre det attraktivt for leverandørerne og sikre, at vi får nok leverandører til at kunne dække områderne. Områderne dækker over følgende geografiske placeringer og dertilhørende landområder:

 

- Område A: Vinding, Sørvad, Ørnhøj, Vildbjerg, Timring, Abildå, Nøvling, Skibbild, Haunstrup

- Område B: Kørsel fra Tjørringshus til Åmoseskolen

- Område C: Haderup. Feldborg, Simmelkjær, Ilskov, Sunds

- Område D: Kollund, Høgild, Kølkær, Fasterholt, Arnborg

- Område E: Studsgård, Kibæk, Assing, Skarrild, Sønder Felding, Karstoft, Sandet, Stakroge

- Område F: Hodsager, Aulum, Ørre, Sinding

 

Befordringer fra Gjellerup, Hammerum, Herning, Lind, Snejbjerg og Tjørring (benævnt "Herning by" i udbudsmaterialet) vil fordeles på ovenstående områder, sådan at det bliver mest fordelagtigt for Herning Kommune.

 

Der er endvidere foretaget nogle rettelser i forhold til det tidligere udbudsmateriale primært i form af præciseringer. Eksempelvis er det blevet tydeligjort i kontrakten, at Kørselskontoret kan rekvirere chaufførernes uddannelsesbevis for "Befordring af bevægelseshæmmede". Af den nuværende kontrakt fremgår, at chaufførerne skal have beviset men ikke, at vi kan rekvirere dette.

 

Det nuværende serviceniveau videreføres i det kommende udbud og baserer sig på branchestandarden for kommunal kørsel.

 

Udbudsmaterialet med udbudsbetingelser, kørselsområdet og kontrakten vil kunne findes på udbudsportalen fra september måned.

Indstilling

Direktør for Børn- og Unge indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender udbudsformen.
Direktør for Børn- og Unge indstiller

Beslutning

Sagen blev udsat til drøftelse på næstkommende Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde.