Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

256. Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener i afdeling 236, Danmarksgade og Vinkelvej, Aulum

Sagsnr.: 00.34.05-S00-1-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener i afdeling 236, Danmarksgade og Vinkelvej, Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Fællesbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener i afdeling 236, Danmarksgade og Vinkelvej, Aulum.

Sagsfremstilling

Fællesbo ønsker at udskifte køkkener i afdeling 236, Danmaksgade og Vinkelvej i Aulum.

 

Afdelingen er opført i 1984 og består af 10 familieboliger og 4 ungdomsboliger.

 

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 4. februar 2019 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 1.259.450 kr. Projektet ønskes finansieret ved et 30-årigt kontantlån på 932.000 kr., lån af egne midler på 187.450 kr. samt tilskud fra Trækningsretten på 140.000 kr. Der er ingen opsparing i afdelingen til hjælp til udskiftningen.

 

Den årlige ydelse på lånet er budgetteret til 65.322 kr.  Huslejestigningen udgør 389 kr. pr. bolig pr. måned, og stigningen vil således udgøre 10,8%. Pr. 1/6-2019 udgør den gennemsnitlige husleje 3.592 kr. pr. måned.

 

Huslejestigningen kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der ansøges ikke om kommunegaranti for lånet.

 

Herning Kommune har ej heller praksis for at stille kommunegaranti for ustøttede lån, herunder lån til almindelig istandsættelser.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at optagelsen af et 30 årigt kontantlån godkendes,

 

at huslejestigningen på 10,8% godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.