Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

243. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2020

Sagsnr.: 00.01.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og byrådsmøder i 2020

Sagsfremstilling

Forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2020:

 

Januar

13

Februar

24

Marts

23

April

27

Maj

Ingen

Juni

15

Juli

Ingen

August

17

September

7 + 28

Oktober

Ingen

November

2

December

7

 

 

Byrådets møder i 2020:

 

Januar

21

Februar

Ingen

Marts

3 + 31

April

Ingen

Maj

5

Juni

22

Juli

Ingen

August

25

September

15

Oktober

6

November

10

December

15

 

OBS Mødet det 22. juni er mandag - pga. Sct. Hans aften.

 

Antallet af møder i 2020 er 10 som de forudgående år.

 

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger

 

20. april

24. og 25. august

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

at mødekalenderen for 2020 godkendes
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Mødeplan 2020