Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

258. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-9-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på mødet i januar 2019.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 30. juni 2019 solgt i alt 58 boliggrunde i 2019. Der er budgetteret med et salg på 65 boliggrunde for 2019. Ud af de 58 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 25 i Lind, 11 grunde på Egebakken i Gullestrup, 6 ved Holing Sø i Tjørring samt 5 på  Ørskovbakken i Snejbjerg.

 

Salget af boliggrunde fordelt på 3. og 4. kvartal af 2018 og 1. og 2. kvartal af 2019 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget.

 

Som det også fremgår af bilaget har kommunen blandt andet solgt 3 grunde på Åbjergvænget i Vildbjerg.

Herning Kommune har i 2019 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

 

Ørnhøj, Solvang, 7 grunde samt en storparcel til tæt/lav byggeri

Kibæk, Velhustedparken, 17 grunde

Lind, Tavlund Allé, 16 grunde

 

Herudover er det planlagt at udbyde følgende parcelhusgrunde den 18. september 2019:

Gjellerup, Spinkebjergbakken, ca. 15 grunde

Snejbjerg, Helstrupvænget, ca. 38 grunde, heraf 12 med forventet overtaglse 1/12-2019. De resterende med forventet overtagelse 1/5-2020.

  

Det kan, som det fremgår af Tabel A og Tabel B i bilaget konstateres, at grundsalget i første halvår af 2019 er særdeles godt. Salget er tæt på Herning Kommunes samlede salg af parcelhusgrunde for hele 2018, som var 66 grunde og samtidigt tæt på det budgetterede salg på 65 grunde.  

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2019 kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 31. juli 2019 solgt 70.072 m2 erhvervsjord i 2019. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 30.000 m2 i 2019. Herudover er der 26.680 m2 erhvervsjord med overtagelse i 2021. Disse arealer fremgår derfor ikke af denne statistik.

  

I Tabel D i bilaget ses salget af erhvervsjord i 2014 og frem til 2018. Som det ses ligger salget i 2018 cirka som salget i 2017, men noget lavere end i 2016, hvor kommunen solgte 113.260 m2 erhvervsjord.

 

I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 25.810 m2 storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - statistik 2019 - anden kvartal