Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

281. Ansøgning om videoovervågning ved Plejecentret Kastaniegaarden

Sagsnr.: 05.23.04-P19-1-19 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ansøgning om videoovervågning ved Plejecentret Kastaniegaarden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ledelsen på plejecentret Kastaniegården ansøger om godkendelse af etablering af videoovervågning ved indgangspartierne på plejecentret.

Sagsfremstilling

Efter at have oplevet flere tilfælde af tyveri af penge fra beboerne ansøger ledelsen på plejecentret Kastaniegården nu om etablering af videoovervågning ved indgangspartierne på plejecentret.

 

Ledelsen på plejecentret ønsker at opsætte fire kameraer ved de fire indgangsdøre, så det bliver muligt at overvåge hvem der kommer og går også uden for normal arbejdstid i tidsrummet kl. 17:00-07:00 på hverdage og døgnet rundt i weekender og på helligdage. Optagelserne gemmes i op til 30 dage. Herefter slettes de.

 

Formålet med videoovervågningen er at forebygge tyveri og skabe tryghed for plejecentrets beboere og medarbejdere.

 

Installation og videoovervågningsudstyr overholder Herning kommunes installationskoncept. Der foreligger en teknisk godkendelse fra IT og Digitalisering og en risikovurderingsgodkendelse. IT og digitalisering koordinerer med den valgte leverandør.

 

Centerrådet på aktivitetscentret ved Kastaniegården er informeret om tiltaget og har godkendt ansøgningen.

 

Økonomi

Udgift til etablering og vedligeholdelse afholdes af Plejecentret Kastaniegården.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender ansøgningen om videoovervågning på Kastaniegården.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.