Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. august 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

252. Boligselskabet Fællesbo ansøger om ommærkning af 4 boliger i Lind.

Sagsnr.: 03.10.12-P27-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Boligselskabet Fællesbo ansøger om ommærkning af 4 boliger i Lind.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fællesbo har ansøgt Herning Kommune om tilladelse til ommærkning af 4 boliger i Lind fra ungdomsboliger til familieboliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til ommærkningen.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fællesbo har på vegne af afd. 403 Adelvej, Lind ansøgt Herning kommune om tilladelse til at ommærke 4 boliger fra ungdomsboliger til familieboliger.

 

I henhold til almenboliglovens § 3 stk. 1 nr. 6 skal Herning Kommune godkende et ønske om ommærkning af almene ungdomsboliger til familieboliger. - Der skal ikke ske yderligere godkendelse fra andre instanser.

 

Den 14. marts blev der på et afdelingsmøde i afdeling 403 godkendt at ansøge Herning Kommune om ommærkning. Forslaget blev i afdelingen vedtaget med stemmerne 26 for 0 imod. Boligselskabet Fællesbos organisationsbestyrelse godkendte efterfølgende ansøgningen om ommærkning den 23. april 2019.

 

Der er tale om 4 2-rums ungdomsboliger på 66 m2. I 2003 blev boligerne lagt sammen fra oprindeligt 8 ungdomsboliger til 4 ungdomsboliger. Beslutningen om at lægge boligerne sammen i 2003, blev taget på baggrund af udlejningsvanskeligheder, og håbet var at boligerne måske ville blive mere attraktive, hvis de var større. Boligselskabet Fællesbo oplyser, at det ikke ser ud til at være tilfældet.

 

Fællesbo oplyser, at de igennem tiden, også i perioden før 2003 har haft svært ved at udleje ungdomsboligerne, der har været kort til ingen venteliste, og der har været ikke uvæsentlige perioder med tomgangsdrift. På nuværende tidspunkt er 2 af ungdomsboligerne udlejet til unge under uddannelse, 1 er udlejet til til en lejer som ikke opfylder kravet om uddannelse, og et lejemål står tomt. Der er på nuværende tidspunkt ingen interesserede på venteliste til boligerne indenfor den berettigede personkreds.

 

Boligselskabet Fællesbo oplyser generelt om udlejningssituationen for de 4 ungdomsboliger:

 

  • Udlejningen til den berettigede personkreds har altid været en udfordring. Afdelingen har på intet tidspunkt haft 4 studerende boende i lejlighederne.
  • Der er meget høj udskiftning af lejere i boligerne, da de lejere der er, sjældent bliver boende særligt længe inden de finder anden bolig typisk tættere på bymidten.
  • 2-rums boligerne på 66 m2. ligger i den dyre ende for en studerende.
  • ungdomsboligerne er beliggende i stueplan. Da de oprindeligt blev opført som 8 boliger, så medførte sammenlægningen i 2003 også, at de tilknyttede haver til lejemålene blev dobbelt så store. Lejerne til ungdomsboligerne efterspørger ikke store haver, tværtimod.

 

Ventelisten til de andre 2-rums boliger i afdelingen er meget lang, og det er attraktive lejemål blandt andet for enlige voksne. Ved at ommærke boligerne vil det blive muligt at lade boligerne indgå i den normale udlejning igennem venteliste, i stedet for at de som nu, udlejes på dispensation, hvis der ikke er relevante lejere fra den berettigede personkreds. Boligselskabet Fællesbo vurderer at de store havelodder vil være anderledes atraktive for denne gruppe lejere.

 

Boligerne er opført før reglerne om ungdomsboligbidrag blev indført, der betales derfor ikke ungdomsboligbidrag på lejeboligerne i dag.

 

På baggrund af det ovenfor beskrevne anbefaler forvaltningen, at Boligselskabet Fællesbo og afd. 403 Adelvejs ansøgning om ommærkning godkendes.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Boligselskabet Fællesbo og afd. 403 Adelvejs ansøgning om ommærkning af 4 ungdomsbiliger til familieboliger godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.