Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

125. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

126. Forslag om videreførelse af Foreningen ELIA

127. Herning-Nordea Løbet 2012

128. Praksis for udpegninger af kommunale repræsentanter til bestyrelser, selskaber og lign.

129. Fremtidig anvendelse af Vind og Fasterholt skoler

130. Årsrapport 2011 for det finansielle område og revision af Finansiel Politik

131. Høringssvar til den Regionale Udviklingsplan 2012

132. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 vedr. vindmølleprojekt ved Pårupvej vest for Assing

133. Endelig vedtagelse af lokalplan for Vindmølleområde ved Pårupvej vest for Assing

134. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 77 samt VVM tilladelse for forlængelsen af Vesterholmvej

135. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 82 vedr. Hammerum Fri- og Efterskole

136. Endelig vedtagelse af lokalplan for Hammerum Fri- og Efterskole

137. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for Pleje- og Aktivitetscenter ved Fuglsang Toft

138. Endelig vedtagelse af lokalplan for Pleje- og Aktivitetscenter ved Fuglsang Toft

139. Endelig vedtagelse af lokalplan for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Nørgårds Allé i Herning

140. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til spildevandsplanen for område ved Herning Højskole

141. Godkendelse af takstblade for 2012 for almene vandværker i Herning Kommune

142. Tilbygning og omforandringer til udvidelse og ændring af pladskapaciteten

143. Investeringstilbud

144. Personalesag

145. Personalesag

146. Personalesag

147. Ejendomserhvervelse

148. Prisfastsættelse Fejerskovparken i Lind 2. etape

149. Prisfastsættelse af 16 parcelhusgrunde på Ørskovbakken, Snejbjerg

150. Grundsalg

151. Ekspropriation

152. Ekspropriation

153. Ekspropriation

154. Ejendomssag

155. Ejendomsprojekt