Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

153. Ekspropriation

Sagsnr.: 13.06.01-G01-17-05 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation