Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

143. Investeringstilbud

Sagsnr.: 24.00.01-A04-1-12 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Investeringstilbud