Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

145. Personalesag

Sagsnr.: 81.02.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Personalesag