Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

144. Personalesag

Sagsnr.: 81.00.00-G01-3281-06 Sagsbehandler: Inge Warming  

Personalesag