Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

131. Høringssvar til den Regionale Udviklingsplan 2012

Sagsnr.: 01.01.00-P17-1-12 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Høringssvar til den Regionale Udviklingsplan 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Højborg

Sagsresume

Region Midtjylland har sendt den regionale udviklingsplan 2012 til offentlig høring frem til den 28. marts 2012.
 
Den regionale udviklingsplan er en strategi for, hvordan der skal arbejdes for, at regionen er en international vækstregion i et sammenhængende Danmark i 2030.

Sagsfremstilling

Den ønskede udvikling er beskrevet i otte delvisioner, hvortil der er knyttet nogle udsagn om, hvad regionen og kommunerne vil og anbefaler. Anbefalingerne er blandt andet rettet mod staten.
De otte indsatsområder er: Klimatilpasning, Miljø og energi, Uddannelse, Byer og landskab, Mobilitet, Erhverv og turisme, Kultur samt Sundhed.
 
Herning Kommune finder, at den regionale udviklingsplan er i god overensstemmelse med Herning kommunes indsatsområder og mål for udviklingen. Den regionale udviklingsplan sætter fokus på vigtige emner for regionens og dermed kommunernes udvikling. Herning Kommune finder det meget positivt, at der er kommet fokus på mobilnettet og erhvervsturisme.
 
Den regionale udviklingsplan er et vigtigt strategisk lobby værktøj generelt og i særdeleshed i forhold til de vigtige partnerskabsaftaler regionen indgår med staten. Konkret for Herning er det dog et problem af essentiel strategisk betydning, at den regionale udviklingsplan ikke i teksten fremhæver vigtigheden af tilgængeligheden af lange videregående uddannelser i den midt- og vestjyske del af regionen - konkret AU-Herning og sammenhængen til talentfremme.
Herning Kommune har følgende forslag til tilføjelse under Mobilitetsafsnittet Side 18: Dobbeltbesporing af jernbanenettet til betjening af DNV Gødstrup.
 
Rent afklaringsmæssigt ønsker Herning Kommune oplyst, hvad der menes med byudvikling indenfor beskyttelseslinjer? (side 17)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der fremsendes et høringssvar til Region Midtjylland som foreslået i det vedhæftede bilag.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, og Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.