Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

146. Personalesag

Sagsnr.: 81.02.00-G01-2-12 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Personalesag