Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

135. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 82 vedr. Hammerum Fri- og Efterskole

Sagsnr.: 00.00.00-P19-197-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 82 vedr. Hammerum Fri- og Efterskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 82 til Herning Kommuneplan 2009-2020 blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 13. december 2011.
 
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 82 er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 31.OF1.1 – Hammerum Fri- og Efterskole. 
Forslaget har været offentlig fremlagt fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 82 til Herning Kommuneplan 2009-2020, er udarbejdet i forhold til ændring af bebyggelseshøjden for en ny idrætshal samt afgrænsningen af rammeområdet.
Planafdelingen anbefaler derfor, at kommuneplantillæg nr. 82 til Herning Kommuneplan 2009-2020 vedtages uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at  tillæg nr. 82 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.