Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

149. Prisfastsættelse af 16 parcelhusgrunde på Ørskovbakken, Snejbjerg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-76-11 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Prisfastsættelse af 16 parcelhusgrunde på Ørskovbakken, Snejbjerg