Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

148. Prisfastsættelse Fejerskovparken i Lind 2. etape

Sagsnr.: 13.06.02-S29-1-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Prisfastsættelse Fejerskovparken i Lind 2. etape