Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

147. Ejendomserhvervelse

Sagsnr.: 13.06.01-G01-2-11 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ejendomserhvervelse