Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

2. Beatles-Festival i Herning

3. Uddannelsesby Herning - finansiering af opgaver og ny organisering

4. Medlemsskab af foreningen MedTech Innovation Consortium

5. Resultatkontrakt 2015 for VisitHerning

6. Ansøgning fra Center for Energiteknologi, AU-Herning om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

7. Ansøgning fra AU-Herning om støtte til erhvervsudviklings aktiviteter med fokus på virksomhedssamarbejde og iværksætteri

8. Orientering om reglerne for valgplakater

9. Fællesbo ansøger om godkendelse af låneoptagelse i afdeling 236, Danmarksgade/Vinkelvej, Aulum

10. Ny praksis for borgerlige vielser

11. Ændring af forretningsorden for bestyrelserne i Herning Vand A/S

12. Strategi for boligselskabet Fruehøjgaards afdeling Søndergade i Herning

13. Overdragelse af jord til Feldborg Hallen til brug for anlæg af Indendørs BMX Bane

14. Overdragelse af areal til Alpi-Hallen i Lind

15. Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 27 for et område ved Tjørringparken

16. Endelig vedtagelse af lokalplan for Tjørringparken

17. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplans tillæg nr. 37 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup

18. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup

19. Foreløbig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 39 for erhvervsområde ved Vesterholmvej i Herning

20. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning

21. Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 23 for placering af store husdyrbrug

22. Endelig vedtagelse af kommuneplans tillæg nr. 22 for Svæveflyvecenter Arnborg

23. Endelig vedtagelse af lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg

24. Godkendelse af debatoplæg for kommuneplans tillæg nr. 40 for tre solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg

25. Delegering af beslutningsprocesser efter planloven samt annoncering

26. Revision af parkeringskrav for restaurationer og krav om etablering af toiletter i forbindelse med ændret anvendelse af en ejendom i centerområde

27. Frigivelse af anlægsbevilling til Alpi-Hallerne i Lind

28. Frigivelse af anlægsbevilling til Uhre Motorsportscenter

29. Frigivelse af midler til rådgivning vedr. Madværkstedet i Huset No7

30. Overdragelse af fast ejendom til foreningen Vildbjerg Cup

31. Anlægsregnskaber for 6 vejprojekter

32. Anlægsprojekter i byparker i Herning 2014 og 2015

33. Anlægsregnskab for byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning

34. Anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

35. Arealbytte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg vedr. DNV Gødstrup

36. Frigivelse af anlægsbevilling til belysning af cykelsti langs Tolstedvej, Gjellerup

37. Frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme

38. Frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af køkkener i udlejningsboliger

39. Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af elevator på Banegårdspladsen i Herning

40. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 29 for erhvervsområde ved Fastrupvej i Hammerum - nyt transportcenter ALPI

41. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 28 for nyt lokalplanområde i Gjellerup

42. Endelig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 21 til Vesterdamsvænget i Lind

43. Indtægtsbevilling til tilskud vedr. Projekt Brandkadetter

44. Frigivelse af anlægsbevilling til ventilation på Sdr. Felding skole

45. Frigivelse af anlægsbevilling til tag og fag på skolerne

46. Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole og SFO

47. Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og hal

48. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

49. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Lind skole

50. Anlægsregnskab vedr. Lind skole

51. Anlægsregnskab vedr. renovering af naturfagslokaler i folkeskolen 2008

52. Godkendelse af ny sundhedspolitik

53. Drøftelse af perspektivnotater og førstebehandling af mulighedskatalog på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

54. Salg af mindre areal i Ilskov

55. Salg af areal i Herning

56. Salg af fast ejendom i Sdr. Felding

57. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

58. Kontraktsforhold vedr. vejanlæg ved erhvervsområde

59. Intern undersøgelse af anlægssag

60. Byrådets Idrætslederpris 2015

61. Principgodkendelse for erhvervelse af fast ejendom