Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

44. Frigivelse af anlægsbevilling til ventilation på Sdr. Felding skole

Sagsnr.: 82.07.00-P20-4-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til ventilation på Sdr. Felding skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til installation af ventilation på Sdr. Felding skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.


Der er i investeringsoversigten for 2015 sted nr. 301094, Sdr. Felding skole - ventilation, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.350.000, som ønskes frigivet til formålet.


Rådighedsbeløbet i investeringsoversigten er afsat til installation af ventilation flere steder på skolen samt udgifter til mindre ombygninger og renoveringer som følge deraf, blandt andet nye lofter, da de nuværende indeholder asbest.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.350.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301094, Sdr. Felding skole - ventilation,

 

at beløbet på kr. 3.350.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301094, Sdr. Felding skole - ventilation.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.