Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

60. Byrådets Idrætslederpris 2015

Sagsnr.: 00.05.07-G01-3-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2015