Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

17. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplans tillæg nr. 37 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplans tillæg nr. 37 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Ved budgetforliget for 2015 besluttede Byrådet, at der skal udbydes byggegrunde nord for Præstehaven i Gjellerup. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 32.B9.1 for et område som Præstehaven i Gjellerup er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanramer som udlægger området til etageboliger. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Området er tillægget udlagt til boligområde i form af åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Bygningshøjden i området er 8,5 meter.


Med Kommuneplantillæg nr. 37 ændres vejadgangen fra Præstehaven til Kirkebyvej, Plantebæltet mod Kirkebyvej ændres således at der ikke er en minimumsbredde på plantebæltet, bredden bestemmes i stedet i lokalplanen for området.

 

Forvaltningen har været i dialog med menighedrådet for Gjellerup Kirke vedr. stiadgang til kirkegården. Meninghedsrådet ønsker ikke stiadgang som beskrevet i kommuneplanen. Derfor foreslås  kommuneplanrammen ændret, så der ikke stilles krav om en stiadgang.
 
Afgrænsningen af kommuneplanramme 32.B9 ændres ikke.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2013-24 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Kommuneplantillæg nr. 37