Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

37. Frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

 

 

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til udskiftning af vinduer i kommunale udlejningsejendomme beliggende Nørregade 13 samt Nørregade 15, A, B og C, Herning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af de kommunale udlejningsejendomme Burgårdsvej 1 og 3 i Vildbjerg, som blev godkendt i Byrådet den 7. oktober 2014, blev 50% af  salgsprovenuet svarende til 0,413 mio. kr. afsat i 2015 til istandsættelse og renovering af øvrige udlejningsejendomme.

 

Det blev besluttet, at anmodning om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb skulle fremsættes via Teknik- og Miljøudvalget med beskrivelse af ønsket anvendelse.

 

Kommunale Ejendomme har med baggrund i dels de aktuelle renoveringsbehov i udlejningsejendommene og dels rådighedsbeløbets størrelse vurderet, at beløbet vil kunne dække en udskiftning af vinduer på øst-facaden i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning samt udskiftning af kældervinduer i ejendommen Nørregade 13, Herning.

 

Renoveringen vil reducere risikoen for fugtskader på ejendommene som følge af nedbrudte vinduer og samtidig også risikoen for indtrængning af rotter og andre skadedyr (kældervinduer). Samtidig minimieres kulde- og trækgener for beboerne.

 

Rådighedsbeløbet søges således frigivet.

 

Nørregade 15 A, B og C, (facade mod øst):

[image]

 

Nørregade 13, (kældervindue):

[image]

 

Den nøjagtige udgift til vinduesudskiftningerne kendes først, når opgaven har været i udbud, men forventes at ligge omkring 0,4 mio. kr.

 

Eventuelt overskydende beløb ønskes anvendt til fortsat renovering af nedslidte gulve og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, hvor renovering foretages løbende efter behov, når der er økonomisk mulighed herfor - typisk i forbindelse med fraflytning.

 

Vinduesudskiftningerne forventes foretaget i løbet af foråret 2015.

 

Eventuelle gulv- og/eller badeværelsesrenoveringer vil ske løbende hen over 2015 i forbindelse med fraflytninger.

 
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2015 på 0,413 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011079 "Istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme",

 

at bevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,413 mio. kr. samme sted,

 

at beløbet anvendes til udskiftning af vinduer på østfacaden i ejendommen Nørregade 15 A, B og C samt udskiftning af kældervinduer i ejendommen Nørregade 13,

 

at et eventuelt restbeløb anvendes til fortsat renovering af nedslidte gulve og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.