Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Drøftelse af perspektivnotater og førstebehandling af mulighedskatalog på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Drøftelse af perspektivnotater og førstebehandling af mulighedskatalog på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område