Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

95. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

96. Budget 2017 - forberedelse af budgetkonference

97. Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2015

98. Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2015 samt overførsel fra 2015 til 2016

99. Årsregnskab 2015

100. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 - for det samlede kommunale område

101. Restancestatistik

102. Garantistillelse for lån til solvarmeanlæg 2. etape til Vildbjerg Varmeværk

103. Vedtægtsændringer og ejerstrategi for Brand & Redning MidtVest

104. Brand og Redning Midtjylland anmoder om ændret betalingsplan

105. Frigivelse af anlægsbevilling til udvikling af å-turisme 2016 og 2017 i Herning Kommune

106. Smidiggørelse af praksis vedrørende grundsalg

107. Overdragelse af Fasterholt Skole til Udviklingsselskabet Fasterholt ApS

108. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

109. Endelig vedtagelse af lokalplan for Engholm Søpark syd

110. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

111. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

112. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 31 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

113. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

114. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

115. Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

116. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af vindmølleområde syd for Birk

117. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for Boliger og erhverv ved Nørregade 44-50 i Herning

118. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

119. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum

120. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

121. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

122. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning

123. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Sportscenter Herning

124. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring

125. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Michael Jensensvej i Tjørring

126. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

127. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved DNV Gødstrup

128. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for MCH Herning Kongrescenter

129. Endelig vedtagelse af lokalplan for MCH Herning Kongrescenter

130. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for erhvervsområde nord for Aulum

131. Ophævelse af lokalplan for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej nord for Aulum

132. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Tinghuskarréen i Herning

133. Brug Byen - Revidering af retningslinier for udeservering

134. Frigivelse af anlægsmidler til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

135. Udmøntning af midler fra finansloven til ældreområdet

136. Værdighedspolitik

137. Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

138. Kvalitetsrapport for Herning Kommunes dagtilbud og folkeskoler 2014-15

139. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Galaxen/Brændgaardskolen

140. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Klatretræet/Kibæk Skole

141. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Himmelblå/Vildbjerg Skole

142. Anlægsbevilling - Følgeudgifter til motorvejen mellem Herning og Holstebro

143. Frigivelse af anlægsbevilling til ventilation på Tre Birke

144. Plan for ombygning af Sebbesandevej 2, Herning, herunder ansøgning om anlægsbevilling

145. Nye åbningstider på genbrugspladserne

146. Frigivelse af anlægsbevilling til realisering af tre bynære projekter i 2016

147. Anlægsbevilling Fuglkær Å og anlægsregnskab for Halkjær Bæk

148. Frigivelse af rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering 2016

149. Strategi for allergivenlig beplantning

150. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplanstillæg nr. 2 for Kibæk

151. Ophør af samarbejdet Green Cities

152. Kontraktforhold

153. Salg af ejendom

154. Godkendelse af lejekontrakt

155. Lejekontrakt og anlægsbevilling til ombygning

156. Erstatning for ledninger i kommunale arealer i Aulum

157. Mindre arealbytte

158. Tilbud om overtagelse af ejendom

159. Godkendelse af vilkår for salg af grund

160. Salg af areal i Herning

161. Salg af areal i Herning

162. Salg af parceller

163. Salg af mindre areal i Vildbjerg

164. Køb af jord til cykelsti

165. Ny genbrugsplads

166. Ændring af vejnavn

167. Personalesag

168. Fremtidens MCH

169. Køb af P-pladser

170. Lejeaftale