Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

96. Budget 2017 - forberedelse af budgetkonference

Sagsnr.: 00.30.10-P19-3-15 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Budget 2017 - forberedelse af budgetkonference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jævnfør budgetproceduren for budget 2017-2020 gennemføres budgetkonference den 25 april.

 

Der vil på mødet ske en gennemgang af programmet.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at program for budgetkonferencen gennemgås.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Programmet for budgetkonferencen er drøftet.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.