Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

126. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup. Tillægget udarbejdes i forbindelse med lokalplan nr. 54.T1.1 der giver mulighed for etablering af solcellepark til produktion af strøm til det nærliggende hospital.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har den 25. januar 2016 principgodkendt udarbejdelsen af en lokalplan som giver mulighed for opstilling af solceller til produktion af strøm til DNV Gødstrup. Kommuneplantillægget har til formål at sikre, at lokalplan nr. 54.T1.1 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Der er i kommuneplantillægget udlagt et større areal til solceller end der lokalplanlægges for på nuværende tidspunkt. Dette gøres for at sikre at der også på sigt er reserveret nok areal til eventuelle udvidelser af DNV Gødstrup og et stigende strømbehov.

 

Arealet der rammelægges til solceller er afgrænset af jernbanen, ny motorvej vest om Herning samt Næstholtvej og en bolig mod syd.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til Kommuneplan tillæg 67