Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

124. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 64, udlægger et nyt rammeområde 41.E5. til erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring. Bestemmelserne for det nye rammeområde er:

  • det skal være muligt at etablere liberale erhverv i virksomhedsklasse 1 - 3
  • der må ikke være detailhandel i området
  • bebyggelsesprocent højst 55
  • bebyggelseshøjde må ikke overstige 8,5 m
  • mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsetageareal
  • opholdsarealer, mindst 10 % af erhvervsetageareal

 

Den overordnede hensigt er at skabe mulighed for at den pågældende virksomhed kan frasælge ca. halvdelen af ejendommens areal, og samtidig opretholde den hidtige aktivitet i området.

 

Kommuneplantillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 64