Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

117. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for Boliger og erhverv ved Nørregade 44-50 i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for Boliger og erhverv ved Nørregade 44-50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr.

12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015.Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 ændrer en del af rammeområde nr. 12.B10 til rammeområde 12.BL3.1. Den overordnede idé er at tilføje boligformål til anvendelse af den tidligere jobformidling; og at tilføje mulighed for let erhverv ved Nørregade 48 og 50.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015.Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget. Indsigelsen er behandlet i dagsordenen for lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning

 

Kommuneplantillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 46 - Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.