Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

112. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 31 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-14 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 31 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har den 17. december 2013, pkt. 373, godkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg til Herning Kommuneplanen 2013-2024 og forslag til lokalplan for et boligområde beliggende i Lind by, Rind på matr.nr 24a ved Stensbjergvej 25, Lind.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er henvendelser om køb af et areal i det pågældende område med henblik på at opføre boliger på grunden, som ligger i et rammeområde til offentligt formål. Der findes ikke lokalplan for området.

 

Da lokalplanforslag 61.B11.1 for boligområdet ved Stensbjergvej i Lind ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til tillæg nr.31 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af kommuneplan rammeområde 61.OF1 til offentligt formål.

 

Den sydlige og vestlige afgrænsning af rammeområde 61.OF1 bibeholdes, mens afgrænsningen af den nordvestlige del ændres således, at hele arealet, der er omfattet af matr. nr. 24a, adskilles fra rammeområdet 61.OF1 som et nyt, selvstændigt rammeområde til boligformål.

 

Det nye rammeområde bliver 61.B11.

 

Med tillægget åbnes mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i lokalplanområdet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. boligområde ved Stensbjergvej foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Kommuneplantillæg 31 for Stensbjergvej