Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

110. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-16 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

 X

TMU

ØKE

  X

BYR

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024, for at sikre det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplanforslag 51.B13.3 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske om at udlægge et område til åben/lav boligbebyggelse i Snejbjerg ved Toustrupvej. Det gældende rammeområde 51.0F5 er i dag udlagt til offentlig anvendelse med mulighed for kirke, meningshus og parkeringsplads. Intentionen med kommuneplantillægget er, at udlægge området til boligformål med en åben/lav bebyggelse.  

  

Med tillægget åbnes mulighed for at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i lokalplanområdet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 63 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg forløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Kommuneplantillæg 63 for Boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg