Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

104. Brand og Redning Midtjylland anmoder om ændret betalingsplan

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund  

Brand og Redning Midtjylland anmoder om ændret betalingsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beredskabskommissionen for Brand & Redning Midtvest har fremsendt ønske om ændret a´conto-betaling i 2016. Beredskabskommissionen har fremsendt sag til godkendelse i de tre ejerkommuner.

 

Sagsfremstilling

I selskabets vedtægter § 4.3 beskrives at:

”Fællesskabet opkræver a conto betalinger fra interessentkommunerne til betaling den 1. i januar, april, juli og oktober. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer, som indregnes i a conto betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår”

 

Da der kan opnås en rabat på Falck kontrakten på ca. 200.000 ved helårlig forudbetaling, ønskes en differentieret a conto betaling således, at 1. rate i januar udgør 70 % af den årlige betaling efter fordelingsnøglen og de øvrige 3 a conto rater hver 10%.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at á conto raterne udbetales som ønsket af Beredskabskommissionen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.