Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

97. Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2015

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1824-10 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge Herning Kommunes finansielle politik skal Økonomi- og Erhvervsudvalget have forlagt en samlet årlig rapportering om udviklingen på det finansielle område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat om udviklingen på det finansielle område i 2015 for Herning Kommune. Notatet er vedlagt som bilag.

 

Notatet udgør en kort redegørelse for afkastet af kommunens likvide aktiver på aktivsiden og renteudgifterne for passivsiden.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2015 tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

 Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2015 er taget til efterretning.

Bilag

  • Notat - Finansiel afrapportering 2015