Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

1. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

2. Budgetprocedure for budget 2022 og overslagsår 2023-2025

3. Godkendelse af skema B for helhedsplan Fællesbo's afd. 210 Fredbovej i Sunds

4. Godkendelse af Skema B for helhedsplan Fællesbo´s afd. 231 Anemonevej

5. Resultatkontrakt med Bæredygtig Herning 2021

6. Forslag til handlinger afledt af DI Erhvervsklimaundersøgelse 2020

7. Forlængelse af projekt Grøn Forretning i 2021

8. Indgåelse af Kulturaftale 2021 - 2024

9. Medlemskab af IFFD

10. Foreløbig vedtagelse af kommuneplan 2021-2032

11. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning (Etape 2 af Herning+)

12. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

13. Frigivelse af projektudviklingsmidler til Mindegade

14. Frigivelse af anlægsbevillinger til naturgenopretning ved Staulund Å og Feldborg Bæk

15. Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for Skæve Boliger på Bethaniagade

16. Godkendelse af programoplæg for Sunds Aktiv Center

17. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt ”Mentaliseringsbaserede lettere behandlingsindsatser i PPR”

18. Beslutning om ændring af skoledistriktsgrænse i Tjørring og Gullestrup

19. Godkendelse af renovering af Agerbo for driftsmidler

20. Godkendelse af licitationsresultat for Højgård Børnehus

21. Frigivelse af anlægsbevilling til nye lokaler til Børneoasen, Lind

22. Event

23. Køb af del af ejendom ved Hammerum

24. Salg af areal i Kibæk