Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

22. Event

Sagsnr.: 18.20.02-G01-1-21 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Event

Beslutning