Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

23. Køb af del af ejendom ved Hammerum

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-2-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Køb af del af ejendom ved Hammerum

Beslutning